Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dědické řízení a odhad nemovitosti

sedlak_jan_2 Ing. Jan Sedlák 4. 7. 2023

Magazín foto-2

Dědické řízení se týká převodu majetku zemřelé osoby na její dědice nebo jiné osoby určené zákonem. Probíhá následujícím způsobem:

1. Zjištění dědiců: Matrika předá informace o úmrtí osoby místnímu soudu, který pozůstalým přidělí notáře. Pokud po úmrtí osoby zůstala závěť, je třeba ji najít a provést její ověření. Pokud závěť nebyla zanechána, dědí se podle zákonného dědického práva.

2. Sestavení soupisu majetku: Notář požádá dědice, aby předložili soupis majetku zemřelého. Soupis by měl obsahovat veškerý majetek, který byl součástí pozůstalosti, včetně nemovitostí, bankovních účtů, cenných papírů, vozidel atd.

Notář si všechny majetky ověřuje u příslušných institucí a nemovitosti na daném katastru. Zejména u nemovitostí po vás notář může požadovat vyhotovení tržního ocenění nemovitostí zahrnutých v dědictví. Notář ze zákona nemusí požadovat vyhotovení ocenění nemovitostí. Mělo by mu stačit pouhé sdělení předpokládané hodnoty nemovitostí od dědiců. Notář si tuto hodnotu prověří v případě, že se mu cena nemovitosti nezdá správná.

Stále však většina notářů uvítá, když si necháte ocenění vyhotovit od realitní kanceláře či od jiného znalce. 

3. Vypořádání dluhů a nároků: Z děděného majetku jsou nejprve placeny dluhy a závazky zemřelé osoby. Pokud zůstane majetek po uhrazení všech dluhů, je připraven k rozdělení mezi dědice.

4. Rozdělení majetku: Pokud zemřelá osoba zanechala závěť, jsou dědicové určeni podle jejích ustanovení. Pokud závěť neexistuje nebo je neplatná, aplikuje se zákonné dědické právo, které stanovuje řadu dědiců podle příbuzenských vztahů. Majetek je rozdělen mezi dědice podle podílů stanovených zákonem.

5. Převod majetku: Po uzavření dědického řízení je majetek převeden na dědice. To zahrnuje přepsání nemovitostí, převod bankovních účtů, změnu vlastnických zápisů a jiná majetková vyrovnání, která jsou detailně popsána v rozhodnutí o dědictví. (průměrná doba trvání dědictví je 6-12 měsíců)

Co získáte v posudku od nás?

Kromě posudku od nás získáte doporučení, jak nemovitost vylepšit, upravit nebo případně připravit, aby se co nejlépe prodala na trhu.

 

Nenechte si ujít novinky 
ze světa nemovitostí

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a nic vám neunikne.

Vyplněním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů