Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nejdůležitější změny v novém stavebním zákoně

sedlak_jan_2 Ing. Jan Sedlák 24. 1. 2024

Nový stavební zákon v České republice přináší celou řadu změn, které mají za cíl zrychlit a zjednodušit proces povolování staveb a zlepšit celkové fungování stavebního řízení. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější změ­ny.

DALL·E 2024-01-24 12.54.25 - An image of an architect reviewing digital blueprints on a tablet, with a construction site in the background, symbolizing the modernization and digit

Platnost a účinnost zákona:

  • Nový stavební zákon nabývá účinnosti k 1. lednu 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (např. infrastrukturní stavby jako dálnice). Pro ostatní stavby začne platit od 1. července 2024.

Zrychlení stavebního řízení:

Zrychlení stavebního řízení je jedním z hlavních cílů nového stavebního zákona.

  • Pevně stanovené lhůty pro rozhodování: Nový stavební zákon zavádí pevné lhůty, do kterých musí stavební úřady rozhodnout o žádostech. Tento krok má za cíl eliminovat nekonečné čekání na rozhodnutí a zrychlit celý proces.
    • Pro stavbu rodinného domu má být povolení vydáno do 30 dní od podání žádosti.
    • Pro složitější stavby, jako jsou dálnice nebo elektrárny, by lhůta neměla přesáhnout 120 dní.
  • Automatické prodloužení lhůt pro vydání rozhodnutí: V přechodném období, tedy pro řízení zahájená podle nového stavebního zákona do konce roku 2024, dojde k automatickému prodloužení lhůt pro vydání rozhodnutí na dvojnásobek. Toto opatření je pravděpodobně zavedeno, aby se zabránilo přetížení stavebních úřadů během přechodu na nový systém