Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

10 mýtů o dědictví

sedlak_jan_2 Ing. Jan Sedlák 20. 6. 2024

Dědické řízení je komplexní proces, který je často obklopen mnoha mýty a nedorozuměními. V tomto článku se podíváme na 10 nejběžnějších mýtů o dědictví, které byste měli znát.

DALL·E 2024-06-20 13.47.18 - A symbolic illustration of inheritance with a focus on family legacy. The scene includes a family tree, a house, legal documents, and a notary. The fa

1. mýtus: Dědění je automatické

Mnoho lidí si myslí, že dědění je automatický proces, kde dědicové jednoduše přebírají majetek zesnulého. Ve skutečnosti musí být dědické řízení zahájeno notářem, který vypracuje soupis majetku a dluhů a následně rozhodne o rozdělení dědictví.

2. mýtus: Dědictví je vždy pozitivní

Není to tak. Dědictví může zahrnovat nejen majetek, ale i dluhy. Pokud je hodnota dluhů vyšší než hodnota majetku, dědicové mohou skončit se ztrátou. Proto je důležité si důkladně promyslet, zda dědictví přijmout.

„Potřebujete znát hodnotu nemovitosti v rámci dědictví? Nechce si od nás vypracovat odhad tržní ceny pro dědické řízení.“

Odhad tržní ceny pro dědické řízení

3. mýtus: Dluhy zesnulého musí dědicové vždy zaplatit

Dědicové odpovídají za dluhy zesnulého pouze do výše hodnoty zděděného majetku. To znamená, že pokud dědictví odmítnou, nebudou muset žádné dluhy splácet.

4. mýtus: Můžete odmítnout jen část dědictví

Dědictví je buď přijato, nebo odmítnuto jako celek. Není možné přijmout jen část majetku a zbytek odmítnout. Pokud dědic odmítne dědictví, vzdává se jak majetku, tak dluhů.

5. mýtus: Vydědění je jednoduché a může se týkat kohokoli

Vydědění, tedy zbavení práva na dědictví, je možné pouze v omezených případech. V České republice můžete vydědit potomka, pokud například trvale vede nezřízený život, nebo se dopustil trestného činu vůči vám. Manželku nebo manžela nelze vydědit.

DSC04093_1920px.jpg

6. mýtus: Závěť může být napsána kýmkoli a kdykoli

Závěť musí splňovat určité formální náležitosti, aby byla platná. Musí být sepsána vlastnoručně, případně před svědky, nebo notářem. Pokud nesplňuje tyto podmínky, může být prohlášena za neplatnou.

7. mýtus: Závěť vždy přebíjí zákonné dědění

Pokud je závěť napsaná neplatně nebo pokud obsahuje nezákonná ustanovení, může být částečně nebo zcela zneplatněna. V takovém případě se dědictví řeší podle zákonných pravidel.

Náš tip: Plánujete-li sepsat závěť, nechte si ji vždy připravit a uložit u notáře.

8. mýtus: Potomci mají vždy nárok na dědictví

Potomci mají zákonný nárok na dědictví, ale mohou být vyděděni za určitých podmínek, jak bylo zmíněno výše. Pokud nejsou vyděděni a neodmítnou dědictví, mají nárok na svůj podíl.

9. mýtus: Dědické řízení trvá jen pár týdnů

Dědické řízení může trvat několik měsíců až let, v závislosti na složitosti majetku a případných sporech mezi dědici. Notář musí provést důkladné vyšetření a soupis majetku, což může být časově náročné.

10. mýtus: Každý majetek musí projít dědickým řízením

Některé druhy majetku, jako jsou například prostředky na účtu v penzijním fondu nebo pojištění, mohou být vyplaceny přímo osobám uvedeným v pojistné smlouvě nebo penzijní smlouvě, bez potřeby dědického řízení.

Vědět pravdu o dědictví vám může ušetřit mnoho času, peněz a stresu. Vše konzultujte s  odborníky, jako jsou notáři nebo právníci, kteří vám mohou pomoci správně se rozhodnout a vyhnout se častým chybám a nedorozuměním.

 

Nenechte si ujít novinky 
ze světa nemovitostí

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a nic vám neunikne.

Vyplněním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů